Asiakastutkimus käynnistyy asiakkaiden ja sidosryhmien parissa

Suomen Erillisverkoissa haluamme kehittää toimintaamme, jotta se vastaisi asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tarpeita mahdollisimman hyvin.

Toteutamme
asiakastyytyväisyyttä koskevan tutkimuksen sähköpostikyselynä ja
puhelinhaastatteluina joulukuun aikana. Tutkimuksen tekee puolueeton
suomalainen markkinatutkimusyritys Taloustutkimus oy. Kaikki saadut vastaukset
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä vastaajien yhteystietoja
liitetä vastauksiin missään vaiheessa tutkimusta. 

Tutkimus on pienimuotoinen,
vastaamiseen kuluu aikaa arviolta noin 5 minuuttia. Toivomme mahdollisimman
monen tutkimusyhteydenoton saajan vastaavan ja antavan arvokkaan näkemyksensä
käyttöömme, jotta voimme edelleen kehittää toimintaamme.

Tutkimuksesta antaa lisätietoja
ja kysymyksiin vastaa Erillisverkoissa viestintäsuunnittelija Merja Tiittanen (merja.tiittanen@erillisverkot.fi tai puh. 040 523 4659). Taloustutkimuksessa
tutkimuksesta vastaa tutkimusjohtaja Outi Salonen (outi.salonen@taloustutkimus.fi tai puh. 050 330 6184).

Tutkimuksen osoitelähteenä
käytetään Suomen Erillisverkkojen NPS-kyselyn asiakasrekisteriä.